Witamy na stronie

Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi "Legnica"

Aktualności

 

24.01.2024


Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 1/I/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. Zarząd Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi ,,Legnica” postanowił:

Ustalić wysokość składek na 2024 r. dla członków PTTK Oddziału w wysokości:

85,00 zł - dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
61,00 zł - dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

36,00 zł - dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki
w szkołach ponadpodstawowych,
3) dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
4) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające
w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
5) dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Ustalić wysokość wpisowego na 2024r. w wysokości:
21 zł – dla osób opłacających składkę normalną,
12 zł – dla osób opłacających składkę ulgową,
9 zł – dla opłacających składkę ulgową młodzieżową.

Przekazać do dyspozycji właściwych klubów i kół całość kwot pozostających w dyspozycji Oddziału po przekazaniu do ZG PTTK należnej części składki, pochodzących ze składek członkowskich.

Opłaty można wnosić przelewem na rachunek bankowy:
50 1090 2066 0000 0001 4680 1315.
Odbiór znaczków w biurze Oddziału od 1 lutego 2024 roku.

Zarząd informuje, że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2024 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego, a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków objęty składką za rok 2024 wygasa 31 marca 2025 roku.

Zarząd Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi ,,Legnica”

Kurs Żeglarski 2024Podręczne info


wysokość składek w 2024 roku:

85 zł składka normalna
61 zł składka ulgowa
36 zł składka ulgowa młodzieżowa

konto bankowe:
50 1090 2066 0000 0001 4680 1315 (SANTANDER)


Zakończenie sezonu 2023 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Posejdon"

7.11.2023


Zgodnie z zaplanowanymi wcześniej pracami porządkowymi na terenie ośrodka w Kunicach oraz przy sprzęcie wodniackim, członkowie Klubu Turystyki Pieszej Sznurówa oraz Klubu Żeglarskiego Posejdon, działający w Oddziale PTTK przy Hucie Miedzi "Legnica", spotkali się w sobotę, 4.11.2023 r., na terenie Ośrodka w Kunicach. Plan prac do wykonania był obszerny, ale dzięki licznemu stawiennictwu, zaangażowaniu i sprawnemu pokierowaniu działaniami zebranych, udało się sprawnie i w wyznaczonym czasie wykonać wszystkie zadania. Koleżanki i koledzy z "Sznurówy" ogarnęli porządki na terenie przystani oraz odnowili elewację klubowej szopy - świetlicy, w której tradycyjnie odbywają się wszystkie imprezy. Ściany drewnianego budynku zostały oszlifowane a następnie pokryte farbą zabezpieczającą. Nad pracami porządkowymi czuwała niezmordowana Leokadia "Lodzia" Gracz - gospodyni ośrodka. Żeglarze w tym czasie wyciągnęli, umyli i odstawili na "zimowisko" dziesięć rowerów wodnych, sześć kajaków oraz cztery Omegi, które po roztaklowaniu znalazły swoje miejsce na stelażu, a maszty w hangarze. Prace koordynował niezawodny bosman Dariusz "Darek" Mazurkiewicz. Po pracach odbyła się uroczystość opuszczenia bandery i wspólna biesiada grillowa połączona z naradą członków z udziałem Prezesa Oddziału panem Krzysztofem Baniewskim. Rozmawialiśmy o przyszłorocznych planach i zamierzeniach.Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Kunickiego - wyniki

8.10.2023


W sprzyjających warunkach wiatrowych odbyły się Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Kunickiego. Wiatr z NW, 4 do 5B, słońce, błękit nieba przeplatany bielą chmur - to wszystko sprzyjało dobrej zabawie na wodzie. Na starcie stawiło się osiem, trzyosobowych załóg w klasie Omega Klasyczna, trzy, dwu i trzyosobowe załogi jachtów kabinowych oraz czterech młodych zawodników startujących w klasie Optymist. Zwłaszcza udział najmłodszych żeglarzy (w wieku 11 - 12 lat) szczególnie cieszy i napawa optymizmem. W klasie Optymist rozegrano cztery biegi. Ostatecznie na pierwszym miejscu sklasyfikowany został Jacek Kowalik, na drugim Leonard Kosowski, na trzecim Piotr Łukaszów i na czwartym Szymon Kopystański. Zawodnicy otrzymali dyplomy, złoty, srebrny i dwa brązowe medale oraz drobne nagrody rzeczowe. Wyścigi jachtów kabinowych zakończyły się zwycięstwem załogi Szkoły Żeglarstwa Ireneusza Leszczyńskiego w składzie: Waldemar Wasilewski - sternik, Piotr Brzezicki - załoga, drugie miejsce załoga w składzie: Kazimierz Gontar - sternik, Grzegorz Spała i Piotr Kaszowski - załoga, trzecie miejsce klubowa załoga w składzie: Stanisław Babiak - sternik, Jarosław Medyński - załoga. Najbardziej zacięta rywalizacja miała miejsce w klasie Omega Klasyczna. Pięć biegów pozwoliło ustalić następującą końcową kolejność: I miejsce Ernest Wemer (sternik), Agata Kowalik i Marek Kowalik (załoga) - 0 pkt, II miejsce Jacek Stefanowski (s), Jacek Radzik i Marian Woźny (z) - 22 pkt, III miejsce Dariusz Mazurkiewicz (s), Dominik Migdał i Łukasz Chrobot (z) - 25,8 pkt, IV miejsce Adam Rybakiewicz (s), Maciej Andrzejewski i Kacper Piątek (z) - 45,4 pkt, V miejsce Grzegorz Jackowski (s), Arkadiusz Szleszyński i Magdalena Szleszyńska (z) - 45,7 pkt, VI miejsce Agnieszka Biniek (s), Piotr Biniek i Jacek Łuński (z) - 53,1 pkt, VII miejsce Dawid Gawor (s), Daniel Wyrzykowski i Robert Oberc (z) - 67 pkt i VIII miejsce Sebastian Stawiski (s), Kamil Gryzło i Przemysław Nowicki (z) - 68 pkt. Po zawodach odbyła się, pod klubowym masztem, uroczystość wręczenia dyplomów, pucharów, medali i drobnych nagród rzeczowych ufundowanych przez Starostę Legnickiego Pana Adama Babuśkę, który również objął swoim patronatem dzisiejszą imprezę - za co serdecznie dziękujemy. Specjalne podziękowania należą się koledze Ireneuszowi Leszczyńskiemu, właścicielowi Szkoły Żeglarskiej oraz Markowi Kowalikowi, byłemu Komandorowi klubu, bez zaangażowania których zawody byłyby dużo skromniejsze. Wielkie brawa i podziękowania za zaangażowanie. Niedzielne spotkanie miłośników białych żagli zakończyło się wspólną zabawą. Zdaniem wielu była to jedna z bardziej udanych imprez zorganizowanych w Ośrodku Posejdon w Kunicach.


Składki członkowskie 2023 – informacja uzupełniona

18.01.2023


Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 2/XII/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.
Zarząd Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi ,,Legnica” postanowił:

Ustalić wysokość składek na 2023 r. dla członków PTTK Oddziału w wysokości:

75,00 zł - dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku
do 31 grudnia 2023roku.
51,00 zł - dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku
do 31 grudnia 2023 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej
jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

36,00 zł - dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki
w szkołach ponadpodstawowych,
3) dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
4) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające
w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
5) dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Ustalić wysokość wpisowego na 2023r. w wysokości:
21 zł – dla osób opłacających składkę normalną,
12 zł – dla osób opłacających składkę ulgową,
9 zł – dla opłacających składkę ulgową młodzieżową.

Przekazać do dyspozycji właściwych klubów i kół całość kwot pozostających w dyspozycji Oddziału po przekazaniu do ZG PTTK należnej części składki, pochodzących ze składek członkowskich.

Opłaty można wnosić przelewem na rachunek bankowy:
50 1090 2066 0000 0001 4680 1315.
Odbiór znaczków w biurze Oddziału od 1 lutego 2023 roku.

Zarząd informuje, że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2023 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego, a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków objęty składką za rok 2023 wygasa 31 marca 2024 roku.

Zarząd Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi ,,Legnica”


Podręczne info


wysokość składek w 2023 roku:

75 zł składka normalna
51 zł składka ulgowa

konto bankowe:
50 1090 2066 0000 0001 4680 1315 (SANTANDER)

APEL !

12.12.2022


Prezes Zarząd Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi Legnica apeluje i prosi wszystkich członków PTTK zrzeszonych w Oddziale PTTK przy HM Legnica do udziału i pomocy w pracach związanych z zakończeniem sezonu turystycznego na OSW Posejdon w Kunicach.

W przypadku braku chętnych do pomocy zaistnieje konieczność poniesienia kosztów w celu wynajęcia firmy do wykonania ww. prac.

Ostateczny termin: sobota 17 grudnia 2022 r. godz. 10:00. 


Sylwester 2022

21.11.2022


Informuję o możliwości organizacji Zabawy Sylwestrowej 2022/2023
w sali konferencyjno-bankietowej, w OSzW ,,Posejdon”.

Zapraszam do udziału i pomocy w organizacji. Koszt muzyki 3.000 zł.
Pozostałe koszty do ustalenia w zależności od ilości uczestników.

Informacje są dostępne pod numerem telefonu: 602 436 723,
mail: zbigniewceloch@wp.pl w terminie do 30 listopada 2018 r.

Zakończenie sezonu

18.11.2022


Zarząd Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi Legnica zaprasza wszystkich chętnych do udziału w pracach związanych z zakończeniem sezonu turystycznego na OSW Posejdon w Kunicach.
Termin: sobota 26 listopada 2022 r. od godz. 9:00.

Zapraszamy

Bal Andrzejkowy

27.10.2022


Zarząd Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi Legnica zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Balu Andrzejkowym związanym z zakończeniem sezonu turystycznego, który odbędzie się w OSW Posejdon w Kunicach w dniu 19 listopada 2022 r. (sobota) godz. 18:00.

Zgłoszenia przyjmuje Kierownik OSW Leokadia Gracz tel. 783 669 963.
Ilość miejsc ograniczona. Koszt imprezy ok. 260 zł od pary.

Zapraszamy 
25.10.2022
Ogłoszenie dla członków KTP Sznurówa: zamówienia na koszulki klubowe


Projekt koszulki, tabele rozmiarów oraz informacje niezbędne do wykonania płatności znajdują się w dostępnym poniżej ogłoszeniu.

Sprawa jest niecierpiaca zwłoki, ponieważ wpłat za koszulki należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 8 listopada 2022.

Mobirise Website Builder
Na skróty

ważne telefony

biuro Oddziału: 
(076) 857-54-76

prezes Oddziału: 602 436 723

kierownik OSW Posejdon:
783 66 99 63

e-mail:
biuro.pttk@wp.pl 

Mobirise Website Builder
Zjazd Delegatów Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi "Legnica"

5.09.2022


W dniu 03.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Kunicach odbył się Zjazd Delegatów Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”.
Podczas zjazdu wybrano na czteroletnią kadencję nowe władze:

Zarząd Oddziału:
1. Zbigniew Celoch – Prezes
2. Piotr Witkowski – Wiceprezes
3. Krzysztof Baniewski – Skarbnik
4. Marek Koziara – Sekretarz
5. Dariusz Bena – Członek

Komisja Rewizyjna:
1. Joanna Kurek – Przewodnicząca
2. Piotr Kaszowski - Wiceprzewodniczący
3. Marek Dąbrowski - Sekretarz
4. Piotr Matczuk
5. Piotr Jędrasik

Przedstawicielami na Zgromadzenie Oddziałów PTTK zostali wybrani:
1. Robert Grodecki 

Adres

Słoneczna 1c
59-216 Kunice

Email
biuro.pttk@wp.pl

Telefon
Biuro: (076) 857-54-76
Kierownik OSW: 783 66 99 63

Konto bankowe
50 1090 2066 0000 0001 4680 1315


Nie używamy cookies.

(c) Oddział PTTK HML, 2022

Linki
Feedback

Z góry dziękujemy za wszelkie sugestie, poprawki i pomysły!

Mobirise